Inteligentné domy sú žiadané čoraz viac  - časť 1, časť 2

Slovensko a obzvlášť niektoré lokality hlavne v krajských mestách dnes zažívajú stavebný boom. Každý stavebný projekt musí byť dôkladne premyslený do najmenších detailov. Súčasnosť praje aj moderným technológiám, ktoré sa presadzujú nielen v administratívnych centrách, ale aj v bytových a vo vilových domoch. Inštalovať si vo svojom príbytku jednoduchú centrálnu ria- diacu jednotku má význam aj v príbytkoch s menšou rozlohou. Tvrdí to aspoň Juraj Stanek, ktorý počas svojej profesionálnej kariéry nazbieral bohaté skúsenosti v oblasti kúrenia, ventilácie a kli- matizácie. Okrem toho mu rukami prešlo niekoľko systémov automatizácie budov, ktoré aj sám programoval a konfiguroval. Pozvali sme si ho pred redakčný mikrofón a popýtali sa ho na aktuálne trendy v oblasti domových integrovaných riadiacich systémov.

Čo rozumiete pod pojmom inteligentný dom?
Vzhľadom na to, že som priamo z tejto oblasti, tak môžem zodpovedne vyhlásiť, že pojem inteligentný je v súčasnosti obchodné označenie. Ide o marketingový nástroj. Keď sa obzriete okolo seba, tak pojmom inteligentný sa označuje pomaly všetko – telefón, dom, dokonca som
niekde videl reklamu na inteligentnú omietku. Slovíčko inteligentný má len zatraktívniť výsledný dojem. Inteligentný dom je z odborného hľadiska plne automatizovaný dom. Tieto domy nie sú inteligentné v tom zmysle, že by v nich prebiehal samoučiaci proces. Síce sa aktívne prispô- sobujú okolitým podmienkam, ale podľa vopred nastavených parametrov. S aktívnym samoučiacim procesom som sa stretol zatiaľ len pri regulácii teploty v miestnosti.

Čiže domy, ktoré by sa autonómne dokázali učiť, neexistujú?

Určite existujú, predovšetkým veľké technologické firmy majú prototypy. Zo skúseností však vyplýva, že nie je cieľ ani účel mať takýto dom.

To je len súčasný stav, ale budúcnosť môže priniesť v tomto smere značný pokrok?

To je pravda, ale ukázalo sa, že klienti netúžia po takomto pokroku. Dom by napr. mohol monitorovať príchody, odchody ľudí, ich správanie a svojou inteligenciou prispôsobiť podmienky každému obyvateľovi. Aspoň podľa tohto scenára by postupoval. V konečnom dôsledku to však vôbec nemusí mať želaný efekt. A kto chce, aby bol monitorovaný vo vlastnom dome, aj keď s cieľom zvýšenia komfortu? Preto vôbec nepredpokladám, že sa takéto riešenia masovo rozšíria. Ľudia chcú, aby sa ich vlastný príbytok správal presne podľa pokynov, t. j. aby poslúchal na povel. Bude to stále len plne automatizovaný dom. Aktuálne najväčšou výzvou je komerčne zvládnuť bezchybné ovládanie hlasom a budúcnosť „inteligentných“ domov, podľa môjho názoru, bude vyzerať tak, že centrálny riadiaci systém umožní obyvateľovi jednoducho ovládať všetky technológie, ktoré sú v moderných domoch navzájom úzko prepojené. To bude základnou podstatou. Otec rodiny napríklad príde ráno do kuchyne. Jednoduchým povelom, tlačidlom na dotykovom paneli alebo hlasom, oznámi domu svoju prítomnosť a spustia sa preddefinované procesy, ako napr. zapnutie televízora s obľúbenou televíznou stanicou a kávovaru, ktorý mu uvarí jeho obľúbenú kávu, prípadne sa mu vysunú žalúzie podľa intenzity slnečného svetla. Takýchto profilov môže byť niekoľko podľa počtu členov domácnosti. Toto všetko je z odborného hľadiska automatizácia, nie inteligencia. Ľudia chcú mať domy na povel, koniec koncov je to ich majetok.

Kladú sa tým na obyvateľa domu nejaké špeciálne nároky, aby napr. dokázal obsluhovať centrálny riadiaci systém domu?

Určite nie. Filozofia je taká, aby dokázal všetky technológie v dome ľahko a jednoducho používať bez nutnosti poznania spôsobov, akým tieto technológie pracujú a ako sa ovládajú.

Pokiaľ sa, povedzme, do domu prisťahuje nový človek, dokáže jeho majiteľ rozšíriť funkcionalitu takéhoto systému o nového obyvateľa?

V princípe to je možné, ale vonkoncom sa to od obyvateľa domu nevyžaduje. Väčšinou sa takéto požiadavky riešia prostredníctvom autorizovaného servisu. Závisí to od rozsahu zásahu, čiže buď sa diaľkovo doprogramujú funkcie navyše, ak treba, pripoja sa aj nejaké zariadenie, nutná je návšteva servisných technikov. V zásade sú tieto riadiace systémy voľne programovateľné a pre každého obyvateľa domu možno definovať inú úroveň rozsahu ovládania systému. Je na každom investorovi, či potrebuje a je ochotný zaplatiť si takúto pestrosť obsluhy riadiaceho systému.

Kedy má význam v príbytku, dome alebo byte nasadiť integrovaný
riadiaci systém?
Základný princíp týchto integrovaných riadiacich systémov je komfort bývania. Stačí, že chcete mať v byte alebo dome možnosť centrálneho vypnutia svetiel alebo nastavenia rôznych svetelných scén, či funkciu stmievania, čo je dnes už pomerne bežná vec. To je komfort, ktorý si
môžete zadovážiť aj inštaláciou jednoduchého riadiaceho systému. Na trhu je k dispozícii celá paleta systémov rôznej náročnosti. Zložitejšie dokážu regulovať teplotu v priestore, ovládať domácu audio-/videotechniku alebo spravovať a riadiť prakticky všetky technológie v dome.

V inteligentných domoch sa svo rentabilita spája najmä s úsporami nákladov na vykurovanie.

Rentabilita áno, pokiaľ si pod tým rozumie efektívne využívanie energetických zdrojov s cieľom udržania komfortnej teploty v miestnostiach. Najideálnejšia je kombinácia kúrenie, chladenie, vonkajších žalúzií a systém riadiaci tieto technológie. Spoločným menovateľom všetkých troch je teplota. A tá sa dá optimálne regulovať len prostredníctvom riadenia týchto troch technológií. V zime sa napr. počas slnečných dní automaticky vyťahujú žalúzie, aby do interiéru mohlo preniknúť slnečné svetlo, ktoré ich prirodzeným skleníkovým efektom, ak sú miestnosti dostatočne presklené, dokáže dobre prehriať. Naopak v letesa žalúzie zatiahnu, aby sa priestor zbytočne neprehrial.

Aké sú funkcie takéhoto riadiaceho systému? Čo všetko, resp. aké technológie je schopný riadiť v rámci jedného príbytku?

Zložitosť systémov závisí od technológií, ktoré dokáže riadiť. Od jednoduchých schopných riadiť svetlo a teplotu, až po komplexné riadiace svetlo, teplotu, pod ktorú spadá kúrenie, chladenie a tienenie pomocou žalúzií, audiovizuálnu techniku či vykonávať audio-/videodistribúciu, ktorá spočíva v tom, že v dome možno na rôznych miestach počúvať inú hudbu alebo pozerať inú videoreprodukciu. O zložitosti riadiaceho systému svedčí aj možnosť komunikácie s ostatnými technológiami v dome. Zabezpečovací systém napr. nie je integrovaný do centrálneho riadiaceho systému, ale je to osobitný celok. Existuje tu však možnosť vzájomnej komunikácie, ak to riadiaci a zabezpečovací systém dokážu, nakoľko na komunikáciu sú potrebné dve strany. Komplexné
systémy vedia komunikovať po internete, ale aj so zariadeniami tretích strán, napr. s klimatizáciou po sériovej linke, s audio-/videozosilňovačmi a prijímačmi, vedia používať priemyselné komunikačné štandardy, napr. LON, BACnet a iné. Mnohé riadiace systémy sú pomerne uzavreté, iné zase úplne otvorené, schopné bez ťažkostí nadviazať komunikáciu
s mnohými technológiami a zariadeniami.

Aké sú možnosti ovládania domu prostredníctvom mobilu?

Je dostatok riadiacich systémov na trhu vybavených touto funkcionalitou. Riadiace povely možno posielať pomocou sms a takisto prostredníctvom nich dostávať spätné hlásenia. Krátke správy akéhokoľvek znenia sa dajú posielať aj priamo z dotykového panela. Realizovateľné je aj
posielanie multimediálnej krátkej správy MMS, napr. záber kamery z domáceho vstupného vrátnika, ak niekto zazvoní a nikto z obyvateľov nie je práve doma. Má to aj praktickú funkciu, pretože v prípade potreby sa môže upovedomiť bezpečnostná služba, ak napríklad zvoní pri dverách niekoľkokrát za deň neznáma osoba.                                               
                                                                                                                                                                                 > časť 2


O FIRME           PRODUKTY            RIEŠENIA            KONTAKTY             CENNÍKY           TECH. PODPORA