Inteligentné domy sú žiadané čoraz viac  - časť 1, časť 2

Aké sú vlastne rozdiely medzi komunikačnými zbernicami automatizácie
budov z hľadiska funkčnosti a technických parametrov?

LON je skratka pre Local Operating Network a má jednu veľmi zaujímavú vlastnosť, že nemá centrálnu riadiacu jednotku a všetky pripojené LON zariadenia môžu byť od rôznych výrobcov. Každý prvok na LON zbernici má tzv. neurónový čip s jednoznačnou identifikáciou, v ktorom beží osobitný program určený len pre toto zariadenie. LON je otvorený štandard a výrobcovia si vyvíjajú vlastné LON zariadenia. Napriek tomu sa táto zbernica presadzuje v praxi len veľmi pomaly. Protokol BACnet bol vyvinutý špeciálne pre budovy, čiže aj domy. Veľkí výrobcovia technológií kúrenia, chladenia a klimatizácie, ako sú SIEMENS, Delta, Sauter a pod., sa snažia presadzovať práve BACnet. Prvotný zámer jeho vytvorenia bolo zjednotiť formu komunikácie jednotlivých riadiacich systémov dostupných na trhu. Je to otvorený protokol a momentálne sa zdá, že má pre sebou perspektívnu budúcnosť, pretože ho podporuje veľa výrobcov. Zaujímavosťou je, že technológie veľkých výrobcov majú k dispozícii prevodník na TCP/IP protokol, je však premrštene drahý. Tým sa zrejme snažia udržať si pod pokrievkou vlastné komunikačné riešenie a nemožno riadiť tieto technológie s dostupnými riadiacimi systémami na trhu bez zakúpenia príslušného prevodníka. Z technického hľadiska možno akúkoľvek drobnosť v rámci riadiacej štruktúry realizovať cez TCP/IP protokol. Je to jednoduché a lacné riešenie, napriek tomu ho veľkí výrobcovia nepodporujú.

Technológie nemusia byť prispôsobené na komunikáciu s centrálnym riadiacim systémom?

V zásade nemusia byť prispôsobené. Všetko závisí najmä od riadiaceho systému. Môže sa stať, že v dôsledku istého stupňa uzavretosti riadiaceho systému nebude v dome prebiehať úplne optimálne riadenie, resp. nebude v dostatočnom rozsahu. Najideálnejší prípad je, samozrejme,
vtedy, keď je komunikácia obojsmerná, pretože riadiaci systém má spätnú väzbu z riadenej technológie.

Aké nástroje využívajú na programovanie integrovaných riadiacich
systémov?

Každý výrobca má svoje vlastné programovacie prostredie s tzv. funkčnými blokmi, ktorých pospájaním získate výslednú funkcionalitu. Mnohé disponujú i programovacím jazykom, napr. zjednodušenou formou jazyka C s cieľom vytvorenia vlastných funkčných blokov. Z hľadiska
funkcií sú si napokon všetky prostredia veľmi podobné, akurát je rozdiel v ich dizajne.

Ako je to v prípadoch, keď sa vyskytnú neočakávané stavy v technológii alebo riadiacom systéme. Je domáci používateľ zakaždým odkázaný na autorizovaný servis?

Rozsah servisu je stanovený v podpísanej servisnej zmluve. Systémy sú schopné upozorniť používateľa na poruchový stav s popisom jednoduchých inštrukcií (napr. skontroluj hlavný istič v rozvádzači RH) a súčasne odoslať správu na servisné oddelenie dodávateľa. Pokiaľ je riadiaci
systém pripojený na internet, možno zistiť možnú príčinu poruchy okamžite, čo, samozrejme, závisí od typu poruchy.

Ako je vyriešená dátová bezpečnosť takéhoto prístupu na internet?

Komunikácia je šifrovaná cez SSL. Ak si chce byť používateľ úplne istý, vytiahne jednoducho internetovú prípojku riadiaceho systému, čím je úplne mimo dosahu potenciálnych virtuálnych votrelcov.

Akými znalosťami musí byť vybavený technik, ktorý chce programovať
integrovaný riadiaci systém domu?

Úplne ideálne je, ak má za sebou nejakú prax v tejto oblasti, ale to je vo väčšine prípadov ten najväčší problém. Absolventi vysokých škôl napríklad vedia programovať, ale chýbajú im skúsenosti a taká tá ostrieľanosť z praxe. Tú však získajú práve prácou na reálnych projektoch, a už po prvom projekte poznať rozdiel. Ďalej by mali mať aj dostatočnú fantáziu a tvorivosť, pretože komplexné riadiace systémy dokážu skutočne veľa a je na programátorovi, do akej miery vie využiť bohatú funkcionalitu. Pokiaľ by som však mal prijať zamestnanca bez skúseností, určite by som vyžadoval základy programovania, najlepšie v jazyku C. Ostatné sa naučí v praxi vrátane technickej špecifikácie každej technológie používanej v domoch. Šikovný programátor s dostatočnou tvorivosťou napr. naprogramuje funkciu sťahovania predpovede počasia zo servera na internete, ktorá sa zobrazuje v prípade želania na ovládacích paneloch v dome. Na podobnom princípe by mohlo byť založené hlásenie dopravnej situácie na cestách, ktoré by sa automaticky archivovalo na centrálnom pevnom disku. Túto službu však zatiaľ nepo- skytujú samotné médiá, je to však otázka blízkej budúcnosti.

Sú aplikácie inteligentných domov na Slovensku žiadané?

Sú a čoraz viac. Ich komplexnosť je, samozrejme, otázka peňazí, tie relatívne jednoduchšie si získavajú čoraz väčšiu popularitu.

Aká je časová náročnosť takýchto projektov?

Technických realizácie v oblasti inteligentných domov sú behom na dlhé trate, pretože od prvého kontaktu s klientom až po samotnú realizáciu ubehnú 2 až tri roky. Klient prichádza totiž spolu s architektom a s požiadavkami na technické riešenie takmer vždy vo fáze stavebného zámeru. A odvtedy po položenie prvého kábla ubehne bežne rok a po odovzdanie projektu ďalší rok. Výber jednotlivých technológií do domu si klient vyberá ďaleko pred tým, než sa prvý raz zaryje do zeme. Niektorí klienti sa rozhodujú pre riadiaci systém, keď už majú postavenú hrubú stavbu. Vtedy je realizácia pomerne rýchla. Existuje, samozrejme, aj možnosť nasadiť už v postavenom dome a s existujúcou inštaláciou bezdrôtové technológie alebo počas rekonštrukcie doplniť
elektroinštaláciu o riadiaci systém.

Vôbec nezáleží na tom, ako hrubá stavba vyzerá? Nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky, aby sa v nej neskôr mohol nasadiť moderný domový riadiaci systém?

Vôbec nie. Stavba môže byť akákoľvek, tehlová, panelová alebo aj drevená.

Riešenia domovej automatizácie sú určené predovšetkým pre domy, alebo ich možno nasadiť aj v bytoch?

Je úplne jedno kam, bez problémov aj do bytov, do konca aj menších. Viem si predstaviť, cen- trálnu jednotku minimálne na ovládanie osvetlenia,teploty a AV techniky v celom byte. Všetko je otázkou požadovaného komfortu ovládania jednotlivých technológií.

Keby ste si sám mali postaviť inteligentný dom, čo všetko by mal
obsahovať?

Realizoval som špičkové riešenia, o ktorých sme sa teraz rozprávali, to moje by rozhodne obsahovalo hlavne riadenie teploty, čiže kúrenie, chladenie, vonkajšie žalúzie, audiodistribúciu a ovládanie AV techniky a technológie umožňujúce obojsmernú komunikáciu s riadiacim sys- témom. Preferoval by som jednoduché používateľské rozhranie a maximálne využitie všetkých technológií na úsporu energií, zábavu a komfort bývania.

Ďakujeme za rozhovor.

Branislav Bložon
Kamil Cisár

AT&P journal 3/2008
O FIRME           PRODUKTY            RIEŠENIA            KONTAKTY             CENNÍKY           TECH. PODPORA